แจ้งชำระเงิน

เมื่อชำระเงินเรียบร้อย สามารถแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

ได้ 2 ช่องทางผ่านแบบฟอร์ม หรือ แจ้งกลับมาที่ LINE: @sarabaan

*ไม่บังคับใส่หมายเลขคำสั่งซื้อ

แจ้งชำระเงิน

เมื่อชำระเงินเรียบร้อย

สามารถแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

ได้ 2 ช่องทางผ่านแบบฟอร์ม

หรือ แจ้งกลับมาที่ LINE: @sarabaan

*ไม่บังคับใส่หมายเลขคำสั่งซื้อ

แจ้งชำระเงินผ่าน LINE

Line : @sarabaan

  ระบุรายละเอียดการสั่งซือ

  • ชื่อ /เบอร์โทร
  • E-mail
  • สลิปธนาคาร